2024.03.16

logo

W dniu 15.03.2024 r. Gmina Żelazków podpisała umowę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonej na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w roku 2024

Dotacja celowa w kwocie 99 000 zł zostanie przeznaczona na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zborów.

 


Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność