Herb  Wójt Gminy Żelazków – Michał Kraszkiewicz – pokój 11 – 62 752 18 80

Herb  Zastępca Wójta Gminy Żelazków – Anna Sar – pokój 1 – 62 752 18 63

Herb  Referat administracyjny

   – Sekretarz Gminy Żelazków – Jarosław Matusiak – Sala Ślubów, pokój 7 – 62 752 18 57
   – podinspektor. ds. organizacyjnych i Rady Gminy – Agnieszka Koralewska – pokój 11 – 62 752 18 50
   – inspektor. ds. zamówień publicznych, inwentaryzacji, BHP i Centralnego Rejestru Umów – Iwona Kiełbik – pokój 3 – 62 752 18 71
  – informatyk – Bogumiła Kot – pokój 12 – 62 752 18 58
   – inspektor ds. kancelaryjnych, obsługi interesantów i archiwizacji – Monika Cymer – Sałata – pokój 5 – 62 752 18 61
   – konsultant ds. inwestycji – Dawid Żabiński – pokój 10 – 62 752 18 51

Herb  Referat finansowy

   – Skarbnik Gminy Żelazków – Mariola Warszewska – pokój 8 – 62 752 18 70
   –
inspektor ds. dochodów budżetu – Justyna Wawrzonek – Bałwas – pokój 3 – 62 752 18 65
   –
inspektor ds. budżetu – Marta Kucińska – pokój 3 – 62 752 18 65
   –
inspektor ds. płac – Joanna Stasiak – pokój 3 – 62 752 18 75
   –
podinspektor ds. obsługi kasowej i CEIDG – Marta Pawlak – pokój 5 – 62 752 18 61
   –
główny specjalista ds. ewidencji wymiaru podatku – Joanna Luty – pokój 9 – 62 752 18 72
   –
inspektor ds. księgowości podatkowej – Karolina Wawrzyniak – pokój 9 – 62 752 18 72
   –
inspektor ds. funduszu sołeckiego – Katarzyna Pelc – pokój 9 – 62 752 18 72
   –
inspektor ds. egzekucji podatków – Małgorzata Antoszczyk – pokój 9a – 62 752 18 73

Herb  Referat ochrony środowiska, gospodarki gruntami i lokalami i komunalizacji

   – Kierownik referatu ochrony środowiska, gospodarki gruntami i lokalami i komunalizacji – Justyna Kaczmarek – pokój 6 – 62 752 18 52
   – podinspektor ds. ochrony środowiska i infrastruktury wiejskiej – Justyna Maniewska – pokój 5 – 62 752 18 53
   – inspektor ds. geodezji, gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej i komunalizacji – Ewelina Chojnacka – pokój 5 – 62 752 18 61
   – inspektor ds. wymiaru i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Ewelina Chabierska – pokój 6 – 62 752 18 62
   – podinspektor ds. wymiaru i poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Mateusz Kłosiński – pokój 6 – 62 752 18 62

Herb   Referat oświaty, kultury, sportu i zdrowia

   – Zastępca Wójta; Kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia – Anna Sar – pokój 1 – 62 752 18 63
 
  – inspektor ds. oświaty, zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wyborów wszystkich szczebli – Marta Wawrzyniak – pokój 1 –            62 752 18 60
  
podinspektor ds. promocji, kultury i sportu – Bartosz Trawnik – pokój 1 – 62 752 18 60  

Herb  Referat planowania przestrzennego, komunikacji, inwestycji i funduszy pomocowych

   – P.O. kierownika referatu planowania przestrzennego, komunikacji, inwestycji i funduszy pomocowych – Anna Sar – pokój 1 – 62 752 18 63
   – podinspektor ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestorów – Aleksandra Gnerowicz – pokój 2 – 62 752 18 55
   – inspektor ds. drogownictwa, oświetlenia ulicznego i ochrony zabytków – Ewa Nawrot – pokój 13 – 62 752 18 56 
   – inspektor ds. ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – Weronika Drużbiak – pokój 2 – 62 752 18 55
   – inspektor ds. inwestycji, transportu publicznego oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych i pomocowych – Zbigniew Sztrąpf – pokój 2 – 62 752 18 59

Herb  Urząd Stanu Cywilnego

   – Zastępca Kierownika USC – Izabela Nowak – pokój 14 – 62 752 18 54
   – inspektor ds. obywatelskich, ewidencji ludności i dowodów osobistych – Marta Kurek – pokój 14 – 62 752 18 54

Herb

   – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz ochrony sygnalistów – Andrzej Krupiński – pokój 13 –
        62 752 18 56  
   – Inspektor ds. obrony cywilnej, obronności, wojskowości, pożarnictwa i stanów nadzwyczajnych – Marta Czarnecka – pokój 12 – 62 752 18 58

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność