Uwaga!
Obowiązuje nowy wzór wniosku:

Wniosek wraz z potrzebną dokumentacją: pobierz

Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w I naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku przysługującego w 2024 r. (limit na 2024 r. wynosi 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła, owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń );

W I terminie składania wniosków (1-29 lutego 2024 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

  • 1,46 zł[1]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. – do wysokości limitu na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,46 zł[2]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. – do wysokości limitu wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

[1] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON
[2] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

Procedura składania wniosków: pobierz

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność