Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki – Biernatki

W dniu 16.10.2023 r. Gmina Żelazków podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 674707P Czartki – Biernatki”, realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania wynosi 2 432 733,33 zł przy całkowitej wartości zadania 4 865 466,67
 
Zakres prac obejmuje wykonanie:
jezdni o nawierzchni asfaltowej, krawężników i obrzeży, ścieku przykrawężnikowego, zjazdów, chodników, peronów autobusowych, wyniesionych przejść dla pieszych, robót wykończeniowych, elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowania pionowego, poziomego, barier ochronnych, inwentaryzacji powykonawczej.

Dofinansowanie

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność