30.01.2024 r.

agregat2

W dniu 29.01.2024 r. Gmina Żelazków podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn.: „Stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego oraz barierek ochronnych na potrzeby Gminy Żelazków”. Cel operacji: Integracja społeczna mieszkańców poprzez dostosowywanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, zaspokajającej w szczególności lokalne potrzeby.

 


 

Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie w ramach projektu pn: “Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność