Badania ankietowe – GUS

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w okresie 01.06.-28.06.2024 r. w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Żelazków, realizowane będzie badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Urząd Statystyczny w Poznaniu prosi o przychylne spojrzenie na pracę ankietera statystycznego.

Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez GUS: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/spis-badan

 

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność