KONKURS NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KOKANINIE

W związku ze zbliżającym  się  upływem kadencji na jaką  został powołany Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kokaninie zgodnie z ustawą prawo oświatowe oraz ustawą o samorządzie gminnym Wójt Gminy  Żelazków  ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kokaninie

Ogłoszenie o konkursie: /otwórz/

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej: /otwórz/

W celu wyłonienia  kandydata na dyrektora  zostanie  powołana  komisja konkursowa. Tryb oraz zasady pracy Komisji Konkursowej określają przepisy Ministra Edukacji Narodowej. W skład komisji wejdą   przedstawiciele organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz  przedstawiciele związków  zawodowych.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność