Złoty Krzyż Zasługi dla Pani Zofii Kuświk

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce, 24 maja br. podczas uroczystości zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
Wśród wyróżnionych znalazła się Pani Zofia Kuświk – sołtys wsi Szosa Turecka, która została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Pani Zofia jest sołtysem nieprzerwanie od 1970 roku, realizuje działania i inicjatywy służące ogólnemu rozwojowi sołectwa, znając najlepiej potrzeby mieszkańców.
Wójt Gminy Żelazków w obecności radnych Rady Gminy złożył gratulacje i serdeczne podziękowania za owocną współpracę, doceniając wysiłek Pani Zofii Kuświk włożony w rozwój sołectwa Szosa Turecka.
 
 

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność