Wielkopolski Rolnik Roku – XXIV edycja konkursu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego po raz XXIV organizuje konkurs Wielkopolski Rolnik Roku. W konkursie mogą uczestniczyć rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne od co najmniej 7 lat. W przypadku przejęcia gospodarstwa przez członka rodziny od rodziców, następca powinien nim gospodarować co najmniej przez okres 5 lat, jeśli przed przejęciem pracował w gospodarstwie wspólnie z rodzicami.
Do konkursu mogą być zgłaszani: producenci rolniczych surowców i żywności przetworzonej i nieprzetworzonej, wytwórcy warzyw, owoców, roślin ozdobnych, materiału hodowlanego, zarodowego,
siewnego i szkółkarskiego, wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz ankiety konkursowej, które należy przesłać na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań do dnia 14 czerwca 2024 roku. O ważności zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Formularze są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.umww.pl/wielkopolski-rolnik-roku

W ciągu minionych dwudziestu trzech edycji konkursu wzięło udział ponad 1 500 rolników z całego województwa, a najważniejszą nagrodę – statuetkę Siewcy oraz tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku otrzymało łącznie 225 rolników z naszego regionu. Wyboru najlepszych rolników dokonuje powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Kapituła Konkursu, która posługując się bardzo konkretnymi kryteriami, wizytuje zgłoszone do konkursu gospodarstwa, ocenia je i kwalifikuje do grupy nominowanych i laureatów. Następnie, na podstawie oceny i rekomendacji Kapituły, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje nagrody i wyróżnienia w Konkursie.

KONTAKT:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 65 00
e-mail: wrr@umww.pl lub dr.sekretariat@umww.p

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność