Pierwsza Sesja Rady Gminy Żelazków

W dniu 6 maja odbyła się uroczysta Sesja inaugurująca nową kadencję Rady Gminy Żelazków, podczas której Radni oraz Wójt Gminy złożyli ślubowanie.
W głosowaniach tajnych radni jednogłośnie wybrali ✅Józefa Leśnego na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady w osobach ✅Sławomira Majtasa oraz ✅Barbary Janik.
W drodze kolejnych uchwał wybrano również przewodniczących poszczególnych komisji. Wójt Gminy Michał Kraszkiewicz pogratulował Radnym wyboru i zaprosił wszystkich do współpracy.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność