WIELKOPOLSKA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM

WIELKOPOLSKA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM

Gmina Żelazków w ramach Programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Żelazków”.

Otrzymane środki są przeznaczone m.in. na: odławianie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt, utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku, sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku, sterylizacja albo kastracja kotów wolno żyjących, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Kwota dofinansowania ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynosi 10.000 zł.

 

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność