Zwierzęta będą Ci wdzięczne

W związku z rozpoczęciem okresu letniego, gospodarstwa utrzymujące zwierzęta zobowiązane są do zapewnienia zwierzętom domowym i gospodarskim prawidłowej opieki.
Każdy kto utrzymuje zwierzę, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a także zapewnić stały dostęp do świeżej i czystej wody.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność