Usuwanie azbestu – nabór wniosków

Szanowni Państwo,
informujemy, że Starostwo Powiatowe w Kaliszu ogłosiło nabór wniosków o finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gmin Powiatu Kaliskiego w 2024 roku.
W przedsięwzięciu mogą brać udział: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.
Finansowanie przedsięwzięcia w 2024 roku obejmuje odbiór, pakowanie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie: wniosku do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Gminy Żelazków właściwej ze względu na lokalizację wyrobów z azbestu oraz formularza informacji przedstawionych przez wnioskodawcę, dotyczącego pomocy de minimis.

Wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Kaliskiego za pośrednictwem Gminy Żelazków w terminie od dnia 22 lipca 2024 r. do dnia 6 sierpnia 2024 r.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje nt. Programu zawiera Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2024 stanowiący załącznik do Uchwały nr 35/2024 z dn. 28.06.2024 r. Zarządu Powiatu Kaliskiego.
Wniosek – /otwórz/
Regulamin – /otwórz/
Uchwała Nr 35/2024 ZPK – /otwórz/
W/w druki oraz informacje można też uzyskać w Urzędzie Gminy w Żelazkowie, pok. nr 5.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność