Program priorytetowy “Moja elektrownia wiatrowa”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, iż w dniu 17.06.2024r. został uruchomiony Program priorytetowy „Moja Elektrownia Wiatrowa”.

Jest to oferta wsparcia finansowego skierowana do właścicieli budynków lub lokali mieszkalnych, obejmująca zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej oraz ewentualnie także magazynu energii elektrycznej. Program jest uzupełnieniem programów finansowania instalacji fotowoltaicznych. Jednocześnie uzupełnia ofertę NFOŚiGW dla obecnych i przyszłych prosumentów.

Rodzaje przedsięwzięć podlegające dofinansowaniu:
1. zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych dla potrzeb budynków mieszkalnych, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy – turbina wiatrowa o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania mikroinstalacji;
2. zakup i montaż towarzyszących magazynów energii o pojemności co najmniej 2 kWh dla ww. mikroinstalacji

Szczegółowe informacje o programie oraz dokumentacja, znajdują się na stronie https://mojaelektrowniawiatrowa.gov.pl/

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność