Informacja o zgromadzeniu publicznym

Szanowni Mieszkańcy,

⚠️Informujemy o zgromadzeniu publicznym które odbędzie się dnia 20 marca:

W miejscowości Russów na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 25 z drogą powiatową 4595 – od godziny 8.00 do godziny 18.00 – protest będzie miał charakter stacjonarny.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność