Gmina Żelazków: ZUMI.pl / Mapa Targeo / Mapa Google / Pogoda w Gminie
strona główna mapa strony kontakt / BIP
menu główne poznaj gminę żelazków o urzędzie rada gminy galeria
Obrazek 3 z100 - lecie urodzin
Obrazek 2 zPo raz kolejny Stypendia Wójta Gminy Żelazków zostały rozdane
Obrazek 5 zZłote Gody w Gminie Żelazków
Obrazek 1 zGmina Fair Play
Obrazek 6 zOtwarcie boiska wielofunkcyjnego w Goliszewie
Obrazek 4 zUroczystość Otwarcia Przedszkola w Dębem

1234567
 

Jesteś tutaj:

Aktualności

Dodane w dniu: 2018-06-08 13:05
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Tykadłowie.
Koszt: 40 000,00 zł.

  więcej
Dodane w dniu: 2018-06-08 13:00
Na etapie realizacji jest remont świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew. Prace obejmują: termomodernizację budynku, remont klatki schodowej, remont kuchni i świetlicy na piętrze.
Koszt inwestycji: 250 000,00 zł.
więcej
Dodane w dniu: 2018-06-08 12:55
Planujemy zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kokanin.
Środki z funduszu sołeckiego: 23 900,00 zł.

 
więcej
Dodane w dniu: 2018-06-08 12:50
Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś na wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w mmiejscowości Borków Stary.

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł.
Wkład własny: 20 000,00 zł.
  więcej
Dodane w dniu: 2018-06-08 12:45
  Rolnictwo i łowiectwo    
1. Budowa oczyszczalni ekologicznej przy świetlicy w m. Ilno 3.500,00
2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dębe do terenów inwestycyjnych wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Skarszewie 93.000,00
3. Dofinansowanie kosztów budowy przydowmowych oczyszczalni ścieków 263.000,00
4. Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Skarszew działka 178/2 80.000,00
5. Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Żelazków 20.000,00
  Transport i łączność    
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4590 w m. Kolonia Skarszewek w zakresie chodnika 322.000,00
2. Przebudowa drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary - Russów 75.000,00
3. Przebudowa drogi gminnej nr 4717P w m. Russówek wraz z chodnikiem 305.000,00
4. Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w m. Kokanin 266.000,00
5. Przebudowa drogi gminnej nr 4349P w m. Złotniki Małe wraz z chodnikiem 600.000,00
6. Przebudowa drogi gminnej nr 4724P w m. Kolonia Kokanin 175.000,00
7. Przebudowa drogi gminnej nr 4720P w m. Dębe do terenów inwestycyjnych 200.000,00
8. Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów 30.000,00
9. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 238 w m. Złotniki Wielkie 95.000,00
10. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 384 w m. Żelazków 250.000,00
11. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 40 w m. Skarszewek 220.000,00
12. Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16 w m. Dębe do terenów inwestycyjnych 400.000,00
13. Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 415 i 363 relacji Góry Zborowskie - Zborów 260.000,00
14. Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 43, 31 i 39 relacji Witoldów - Russów 275.000,00
15. Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 82, 81/4 i 83/2 w m. Skarszew 235.000,00
  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
1. Dofinanasowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Stawiszynie 45.000,00
2. Zakup i montaż drzwi garażowych do części operacyjnej OSP Tykadłów 20.000,00
  Oświata i wychowanie    
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Kokanin wraz z parkingiem 100.000,00
2. Wykonanie podłoża pod boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w m. Kokanin 19.643,00
3. Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Kokanin 20.236,00
  Ochrona zdrowia    
1. Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo - terapeutycznej 285.586,26
2. Remont budynku w m. Kolonia Skarszewek 42 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo - terapeutyczną 70.000,00
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
1. Zakup altany na wyposażenie miejsca pn. "Mała architektura" w m. Goliszew 9.000,00
2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żelazków, Wojciechówka, Czartki, Strugi, Janków, Góry Zborowskie, Florentyna, Goliszew, Dębe i Skarszew 320.000,00
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 4595 w m. Russów 17.395,00
4. Budowa zbiorników wodnych małej retencji w m. Dębe 200.000,00
5. Termomodernizacja budynku OSP z częścią administracyjną w Żelazkowie 762.758,24
  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zborów z przeznaczeniem na Dom Kultury 400.000,00
2. Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Czartki 100.000,00
3. Rewitalizacja obiektów zabytkowych i parku zabytkowego w m. Żelazków - przebudowa oficyny z przeznaczeniem na siedzibę GOK i GBP 191.437,00
  Kultura fizyczna    
1. Zakup traktora do koszenia boisk 15.000,00
2. Zagospodarowanie terenu działki nr 463 w m. Żelazków pn. "Centrum Żelazków wraz z placem zabaw" 200.000,00
3. Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Dębe działka nr 195/23 20.000,00
więcej
Dodane w dniu: 2018-06-08 12:40
  Rolnictwo i łowiectwo    
1. Modernizacja SUW w m. Michałów wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Kokanin 200.000,00
2 Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni 160.000,00
3. Nabycie sieci wodociągowej PE Dn90 wraz z przyłączami, wodomierzami i hydrantami w m. Żelazków na niewuchomościach dz. 471/8 i 471/17 47.000,00
  Transport i łączność    
1. Budowa parkingu przy drodze krajowej Nr 25 w m. Kokanin 25.000,00
2. Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin - Borów 215.298,00  
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: przebudowa drogi powiatowej 4595P Morawin - Pamięcin oraz drogi powiatowej 4592 Goliszew - Tykadłów tworzącej ciąg komunikacyjny w części dotyczącej gminy Żelazków 33.730,00  
4. Przebudowa drogi gminnej nr 4706P w m. Pólko weaz z chodnikiem do skrzyżowania z drogą gminną nr 4704P wraz z zjazadami w drogi wewnętrzne 620.000,00
5. Przebudowa drogi gminnej Tykadłów - Góry Złotnickie 375.000,00
6. Przebudowa drogi gminnej nr 4704P Ilno - Czartki 200.000,00
7. Przebudowa drogi gminnej nr 4704P w m. Wojciechówka wraz z chodniekiem 520.000,00
8. Przebudowa drogi gminnej nr 4739P w m. Zborów 105.000,00
9. Przebudowa drogi gminnej nr 4701P w m. Janków 95.000,00
10. Przebudowa drogi gminnej nr 4707P w m. Biernatki w zakresie chodnika 140.000,00
11. Przebudowa drogi gminnej nr 4727P relacji Garzew - Żelazków 417.000,00
12. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 136 w m. Florentyna 250.000,00
13. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 234 w m. Kokanin 216.000,00
14. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 252/3 w m. Russów 70.000,00
15. Budowa drogi wewnętrznej działki nr 3/8, 4/4, 4/7, 4/16, 78/1, 82/1 i 82/6 w m. Dębe do terenów inwestycyjnych 400.000,00
  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
1. Remont części operacyjnej budynku OSP Złotniki Małe 45.000,00
2. Modernizacja części operacyjnej budynku OSP Janków 30.000,00
3. Modernizacja części operacyjnej budynku OSP Borków Stary 20.000,00
  Oświata i wychowanie    
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Goliszew 110.000,00
2. Zakup pieca CO gazowego "Visman" 24 KW wraz z montażem 10.000,00
  Ochrona zdrowia    
1. Przebudowa remizy OSP Żelazków z dobudową świetlicy środowiskowo - terapeutycznej 250.000,00
2. Remont budynku w m. Dębe 16 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo - terapeutyczną 70.000,00
3. Remont budynku w m. Kolonia Skarszewek 42 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo - terapeutyczną 80.000,00
4. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w m. Żelazków 80.000,00
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
1. Budowa oświetlenia ulicznego w m.: Żelazków Biernatki, Russów, Kokanin, Kolonia Skarszewek, Dębe 200.000,00
2. Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją projektową w m. Skarszew 20.748,00
  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
1. Remont świetlicy wiejskiej w m. Garzew 60.000,00
2. Remont świetlicy wiejskiej w m. Zborów 300.000,00
3. Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Russów 20.000,00
4. Wykonanie orynnowania świetlicy wiejskiej w m. Anielin 9.100,00
5. Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w m. Biernatki 8.156,00
6. Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w m. Ilno 8.672,00
7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Janków 7.557,00
8. Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Russów 5.456,00
9. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Skarszewek 7.945,00
  Kultura fizyczna    
1. Zagospodarowanie terenu działki nr 463 w m. Żelazków pn. "Centrum Żelazków wraz z placem zabaw" 6.500,01
2. Wykonanie rodzinnego miejsca rekreacji w m. Skarszew działka nr 111/9 i 111/11 oraz działka nr 178 10.000,00
3. Zakup sprzętu sportowego i altany na plac zabaw w m. Kokanin 15.208,00
4. Zakup sprzętu sportowego- sołectwo Dębe 8.783,00  
więcej
Dodane w dniu: 2018-06-08 12:35
  Rolnictwo i łowiectwo    
1. Wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z termomodernizacją budynku SUW w m. Michałów 249.000,00
2 Wykonanie ujęcia wód podziemnych w m. Janków 222.000,00
  Transport i lączność    
1.  Przebudowa drogi gminnej nr 4734P w m. Żelazków 200.000,00
2. Przebudowa drogi gminnej nr 4731P relacji Borków Stary - Russów 25.035,00
3. Przebudowa drogi gminnej nr 4708P w m. Skarszew 215.000,00
4. Przebudowa drogi gminnej nr 4708P relacji Dębe - Skarszew 445.000,00
5. Przebudowa drogi gminnej nr 4733P w m. Żelazków 230.000,00
6. Przebudowa drogi gminnej nr 4738P w m. Kolonia Kokanin 190.000,00
7. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 7/55 w m. Wojciechówka 9.578,30  
8. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 70, 81, 99 w m. Czartki 370.000,00
9. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 381 w m. Dębe 100.000,00  
10. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 285 i 298 w m. Niedźwiady 300.000,00
11. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 42 i 89 w m. Biernatki 160.000,00
12. Utwardzenie placu w m. Żelazków 50.000,00
  Gospodarka mieszkaniowa    
1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Kokanin 50 133.000,00
2. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego Kolonia Skarszewek 40 6.000,00  
3. Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku komunalnym Skarszew 82 15.000,00  
  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Tykadłów 860.534,40
2. Dotacja celowa dla OSP Goliszew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu (aparat oddechowy) 5.472,00
3. Dotacja celowa dla OSP Skarszew z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu (aparat oddechowy) 5.472,00
4. Dotacja celowa dla OSP Żelazków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu (aparat oddechowy) 5.472,00
  Oświata i wychowanie    
1. Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w m. Goliszew 50.000,00
2. Przebudowa placu i remont Szkoły Podstawowej w m. Biernatki 56.000,00
3. Remont sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa w Żelazkowie 50.000,00
4. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym 122.359,00  
5. Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum w Russowie 35.000,00
  Ochrona zdrowia    
1. Budowa świetlicy środowiskowo - profilaktycznej w m. Żelazków dz. 422/11 45.000,00
2. Remont budynku w m. Dębe 16 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo - terapeutyczną 50.000,00
3. Remont budynku w m. Kolonia Skarszewek 42 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskowo - terapeutyczną 60.000,00
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    
1. Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice" 6.357,00  
2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Skarszew 100.000,00
3. Budowa oświetlenia Kościoła w m. Dębe 45.000,00
  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
1. Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Russów 62.000,00
2. Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Skarszew 40.000,00  
3. Zakup nieruchomości w m. Biernatki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 70.000,00
4. Wymiana instalacji hydraulicznej i elektrycznej w świetlicy wiejskiej przy OSP Goliszew 5.000,00
więcej
Dodane w dniu: 2018-11-14 10:17
Obrady I sesji Rady Gminy Żelazków VIII kadencji odbędą się w dniu 22 listopada 2018r. (czwartek) o godz 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Żelazkowie.

 

 

Porządek obrad - otwórz

 

więcej

strony:

« | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | »

kalendarium
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc listopad 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

e-formularze
żelazków na mapie
pogoda
Prognoza pogody
Żelazków
Pogoda - ŻelazkówMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda
Zwiń blok aktualności Aktualności
2018-11-14 10:17
Dodane przez: Administrator Urzędu Gminy
  ↵Obrady I sesji Rady Gminy Żelazków VIII kadencji odbędą się w dniu 22 listopada 2018r...
2018-11-08 14:33
Dodane przez: Administrator Urzędu Gminy
Suczka jest bardzo łagodna i przyjaźnie nastawiona do ludzi. Właściciela lub osoby zainteresowane przygarnięciem...
2018-11-08 09:52
Dodane przez: Administrator Urzędu Gminy
  ↵ W związku z wprowadzeniem przez parlament w dniu 12.10.2018 r. dnia wolnego od pracy...
Rozwiń blok aktualności
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.