Gmina Żelazków: ZUMI.pl / Mapa Targeo / Mapa Google / Pogoda w Gminie
strona główna mapa strony kontakt / BIP
menu główne poznaj gminę żelazków o urzędzie rada gminy galeria
Obrazek 3 zRANKING FINANSOWY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 2018
Obrazek 2 zPo raz kolejny Stypendia Wójta Gminy Żelazków zostały rozdane
Obrazek 5 zZłote Gody w Gminie Żelazków
Obrazek 1 zGmina Fair Play
Obrazek 6 zOtwarcie boiska wielofunkcyjnego w Goliszewie
Obrazek 4 zUroczystość Otwarcia Przedszkola w Dębem

1234567
 

Jesteś tutaj:

Aktualności

Dodane w dniu: 2023-01-12 10:11

„Opieka na odległość dla seniorów” w Gminie Żelazków w 2023r.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie informuje, że rozpoczął się nabór osób chętnych do udziału w projekcie dla osób starszych tzw. „opieka na odległość” zamieszkujących na terenie Gminy Żelazków w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
 
W ramach programu seniorzy mogą otrzymać bezpłatnie opaski, dzięki którym będą mieć zapewnioną całodobową „opiekę na odległość”. Program potrwa do końca 2023 roku i może być też kontynuacją Programu z roku 2022.
 
Projekt ten skierowany jest do seniorów wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia lub bezpieczeństwa.
 
O udział w projekcie będą mogły ubiegać się osoby:
• mieszkające na terenie gminy Żelazków,
• które ukończyły 65 lat,
• samotne lub zamieszkujące z innymi osobami.
 
W ramach Projektu Uczestnik ma zapewnione:
• podłączenie opaski monitorującej zdrowie do systemu teleopieki oraz zapewnienie całodobowej możliwości łączności z centrum teleopieki,
• przeszkolenie w zakresie obsługi opaski monitorującej stan zdrowia oraz prezentację działania systemu teleopieki,
• zapis i możliwość generowania raportu ze wskaźników mierzonych przez opaskę monitorującą stan zdrowia,
• całodobowy monitoring i rejestrację sygnałów alarmowych,
• możliwość kontaktu z pracownikami Centrum Teleopieki w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub złego samopoczucia.
 
Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie do dnia 25 stycznia 2023 r. lub poinformować nas telefonicznie. W razie dodatkowych pytań można się kontaktować pod nr tel.:
 
62 769 11 32,
62 7691032,
519 389 931.
 
więcej
Dodane w dniu: 2023-01-12 07:57
WAŻNE OGŁOSZENIE!
 
Szanowni Państwo,

 
W dniu 12.01.2023 od numeru 103 - 112 w godzinach 9:00-12:00 w miejscowości Skarszew nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z pracami serwisowo - konserwacyjnymi.
więcej
Dodane w dniu: 2023-01-11 13:27
NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE NA „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” Z TERENU GMINY ŻELAZKÓW

Informuję, że w 2023 r. Wójt Gminy Żelazków zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym, proszę mieszkańców gminy Żelazków, zainteresowanych usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o składanie wniosków w w/w programie, w Urzędzie Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków, pokój nr 5, w terminie od dnia 23 stycznia 2023 r. do dnia 17 lutego 2023 r.

Wnioski będą obejmować odbiór folii rolniczej, odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie, pokój nr 5 oraz poniżej.

Warunkiem odbioru będzie otrzymanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (62) 75-218-53

Wniosek - pobierz
więcej
Dodane w dniu: 2023-01-11 13:22
Wójt Gminy Żelazków informuje, że można składać wnioski na usługę odbioru azbestu i materiałów zawierających azbest.
 

Realizację oraz finansowanie przedsięwzięcia w wysokości 100% kosztów zapewnia Gmina Żelazków.
 

W przedsięwzięciu mogą brać udział: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.
 

Finansowanie przedsięwzięcia obejmuje pakowanie i załadunek wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transport, rozładunek i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych.
 

Podstawą do usunięcia z nieruchomości wyrobów zawierających azbest jest złożenie wniosku oraz formularza informacji przedstawionych przez wnioskodawcę, dotyczącego pomocy de minimis.


Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Żelazków
w terminie od dnia 23 stycznia 2023 r. do dnia 17 lutego 2023 r.

 

Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli wnioskodawcy. Wzory wniosków i formularzy znajdują się na stronie internetowej Gminy Żelazków: www.bip.zelazkow.pl zakładka Środowisko, Usuwanie Azbestu.

W/w druki oraz informacje można też uzyskać w Urzędzie Gminy w Żelazkowie, pok. nr 5.

 

Szczegółowe informacje nt. Programu zawiera Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Żelazków stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2/2023 Wójta Gminy Żelazków z dnia 09 stycznia 2023 roku dostępny na BIP pod adresem: http://www.bip.zelazkow.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-347-5268 więcej
Dodane w dniu: 2023-01-11 13:07

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żelazków zostało opublikowane zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne samodzielne stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie

Treść zarządzenia Nr 4/2023  - otwórz
4/2023 RODO - otwórz
Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 19 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Żelazków - otwórz
więcej
Dodane w dniu: 2023-01-09 15:18
Szanowni Państwo,
 
Przekazujemy zwięzłą informację na temat formy nieodpłatnej 𝐩𝐨𝐦𝐨𝐜𝐲 𝐩𝐫𝐚𝐰𝐧𝐞𝐣 oraz nieodpłatnego 𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐧𝐢𝐜𝐭𝐰𝐚 𝐨𝐛𝐲𝐰𝐚𝐭𝐞𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐢 𝐞𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐩𝐫𝐚𝐰𝐧𝐞𝐣 𝐝𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐞𝐬𝐳𝐤𝐚𝐧́𝐜𝐨́𝐰 𝐆𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐙̇𝐞𝐥𝐚𝐳𝐤𝐨́𝐰 i pozostałych gmin Powiatu Kaliskiego:
 
𝐊𝐨𝐧𝐢𝐞𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐰𝐜𝐳𝐞𝐬́𝐧𝐢𝐞𝐣𝐬𝐳𝐚 𝐫𝐞𝐣𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐣𝐚, której można dokonać w następujący sposób:
 
𝐑𝐞𝐣𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧𝐢𝐜𝐳𝐧𝐚:
 
poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00
 
pod numerem: 62 50 14 204
 
 
𝐑𝐞𝐣𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐤𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐳𝐧𝐚:
 
pomocprawna@powiat.kalisz.pl
 
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest w 𝐊𝐚𝐥𝐢𝐬𝐳𝐮 oraz w 𝐋𝐢𝐬𝐤𝐨𝐰𝐢𝐞, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna w 𝐒𝐭𝐚𝐰𝐢𝐬𝐳𝐲𝐧𝐢𝐞.
 
Szczegóły funkcjonowania punktów znajdą Państwo na zdjęciu dołączonym do niniejszej publikacji.
 
Dodatkowo informujemy o 𝐦𝐨𝐳̇𝐥𝐢𝐰𝐨𝐬́𝐜𝐢 𝐬𝐤𝐨𝐫𝐳𝐲𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐳 𝐩𝐨𝐦𝐨𝐜𝐲 𝐏𝐨𝐰𝐢𝐚𝐭𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨 𝐑𝐳𝐞𝐜𝐳𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨́𝐰:
 
Monika Kulawinek - Budynek Główny pl. Św. Józefa 5, II piętro, pokój 229
 
Rzecznik przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 7:30 – 15:30.
 
Kontakt:
 
𝐒𝐭𝐚𝐫𝐨𝐬𝐭𝐰𝐨 𝐏𝐨𝐰𝐢𝐚𝐭𝐨𝐰𝐞 𝐰 𝐊𝐚𝐥𝐢𝐬𝐳𝐮
pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
 
tel. (62) 50 14 316
e-mail: rzecznik_konsumenta@powiat.kalisz.pl
 
 
więcej
Dodane w dniu: 2023-01-04 14:47
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia:
Silny wiatr/1
Obszar: województwo wielkopolskie,
powiat kaliski

Ważność: od godz. 20:00 dnia 04.01.2023 do godz. 15:00 dnia 05.01.2023
Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

więcej
Dodane w dniu: 2023-01-04 13:37
Szanowni Państwo,

Udostępniamy harmonogramy odbioru odpadów w roku 2023 na terenie Gminy Żelazków.

Poniżej opis poszczególnych rejonów:

EKO:
Rejon 1: Anielin, Borków Stary, Góry Złotnickie, Helenów, Kolonia Kokanin, Michałów, Russów, Russówek, Witoldów
Rejon 2: Borków Nowy, Kokanin, Niedźwiady, Skarszewek
Rejon 3: Czartki, Tykadłów, Żelazków
Rejon 4: Ilno, Kolonia Skarszewek, Koronka, Skarszew
Trudny dojazd 1: Borków Stary 37, Czartki 34, 56
Wielorodzinne 1: Borków Stary 2A/1-12, Żelazków 105, 121, 122
Wielorodzinne 2: Borków Stary 39, 40, 41, 49, Kokanin 50, Kolonia Kokanin 42, Niedźwiady 40, Skarszew 81, 82, 83
Wielorodzinne 3: Kolonia Skarszewek 43B, C, D, E, F, G

PUK:
Rejon 1: Biernatki 1-21AJ, Dębe, Pólko, Szkurłaty, Szosa Turecka, Wojciechówka
Rejon 2: Biernatki 21B-31, Florentyna, Garzew, Goliszew, Góry Zborowskie, Janków, Strugi, Zborów, Złotniki Małego, Złotniki Wielkie
Rejon 3 Utrudniony dojazd: Biernatki 3B, 16, Dębe 82, 83, 84, Garzew 33B, Goliszew 2, 3, 15, 16, 16A, 60A, 61, 64, 92, 93, Góry Zborowskie 2, 9, Janków 3, 4, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53/1-7, 54/1-1A, 58, 59, 69, Szosa turecka 6B, 17, 45, 46, 47, Zborów 53A, Złotniki Małe 21
Rejon 4 Wielorodzinne: Dębe 8A, *b
Rejon 5 Wielorodzinne: Złotniki Małe 20, Złotniki Wielkie 5A, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14

/FCK/image/2023/REJON_1_eko.pdf

/FCK/image/2023/REJON_2_eko.pdf

/FCK/image/2023/REJON_3_eko.pdf

/FCK/image/2023/REJON_4_eko.pdf

/FCK/image/2023/TRUDNY_DOJAZD_eko.pdf

/FCK/image/2023/WIELORODZINNE_1_eko.pdf

/FCK/image/2023/WIELORODZINNE_2_eko.pdf

/FCK/image/2023/WIELORODZINNE_3_eko.pdf

/FCK/image/2023/REJON_I_puk.pdf

/FCK/image/2023/REJON_II_puk.pdf

/FCK/image/2023/REJON_III_UTRUDNIONY_DOJAZD_pu.pdf

/FCK/image/2023/REJON_IV_WIELORODZINNE_puk.pdf

/FCK/image/2023/REJON_V_WIELORODZINNE_puk.pdf więcej

strony:

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

kalendarium
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc luty 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Zwiń blok aktualności Aktualności
2023-02-03 14:00
Dodane przez: Administrator Urzędu Gminy
Szanowni Państwo, Urząd Gminy Żelazków informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem...
2023-01-25 11:38
Dodane przez: UG Żelazków
mLegitymacja emeryta-rencisty   Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z...
2023-01-25 11:35
Dodane przez: UG Żelazków
Szanowni Państwo,   Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych...
Rozwiń blok aktualności
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.